روزی با پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) و اورژانس بیمارستان 17 شهریور شهرستان آمل به بهانه روز پرستار

همزمان با پنجم جمادی الاول سالروز میلادحضرت زینب (س) روز پرستار نامگذاری شده است و پرستار همانند شمع مهربانی گرمای عشق را در تن‌های رنجور بیماران تزریق می‌کند.

پرستاری یعنی هنر عشق ورزیدن به همنوعان به قیمت گذشتن از جسم خود و این مصداق ایثار است، پرستاران همواره با شور و عشقی آسمانی مشغول مراقبت و رسیدگی به بیماران هستند.