همزمان با روز میلاد حضرت فاطمه زهرا(ُس) جشن روز مادر در ستاد جوانان خیابان فرهنگ ،دکتر عالیه زمانی کیاسری با حضور پرشور حامیان این کاندیدای مجلس یازدهم برگزار شد

همچنین در روز سوم تبلیغات رسمی کاندیداهای مجلس ،دکتر عالیه زمانی در مسجد جامع سورک،مسجد باقرزادگان (معلم) وستاد آقایان و بانوان در بلوار کشاورز سخنرانی کرد.