روستاهای «زلت و پجیم» بهشهر غرق در محرومیت و کمبودها

روستاهای زلت و پجیم از توابع بخش یانه‌سر بهشهر دارای مشکلاتی هستند که نیازمند توجه بیشتر مسئولان است