روستای بالاکوه نشل

زیبایی‌های روستای سرسبز نشل از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل