روستای «ولیلا»

ولیلا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سوادکوه است.

در باور برخی افراد ریشه نام ولیلا به نام اولین ساکن این روستا «ولی و لیلا» بر می‌گردد و به مرور زمان ولیلا نام گرفته است، همچنین ولیلا زادگاه سردار شهید جاویدالاثر محمد عباسی است.