روند پیشرفت پروژه پل تا پل

پروژه احداث مسیر دسترسی پل کابلی در انتهای بلوار داراب تا پل های شهید نوری در منطقه ذغالچال در راستای روان سازی ترافیک و سهولت عبور و مرور به طول 2600 متر به همت شهرداری ساری و سازمان عمران و بازآفرینی شهری در حال اجرا است.