اراده هایی آهنین روی خط آهن شمال

راه آهن شمال دارای 22 ایستگاه می باشد که ساری مرکز اداری اداره کل راه آهن شمال است. طول خطوط آن مجموعا 332 کیلومتر می باشد.
بلندترین نقطه این خط گردنه گدوک با ارتفاع 2112 متر از سطح دریاست.
راه آهن شمال دارای 93 تونل مجموعا به طول 24 کیلومتر و دوگالری مجموعا به طول 91 متر می باشد.
بزرگترین تونل گدوک بطول 2887 متر است.
راه آهن شمال دارای قریب به 1500 دستگاه پل و آبرو بطول تقریبی 6850 متر است پل ورسک معروفترین پل خط شمال بر روی دره ورسک در نزدیکی عباس آباد واقع است بطول 86 متر با دهانه اصلی 66 متر و ارتفاع آن از ته دره 110متر است.
حجم این پل جمعا 4500 مترمکعب است تعداد 1025709 مسافر توسط راه آهن شمال در سال 1397 مسافرت نموده اند و پیش بینی می شود در سال 1398 تعداد 230 هزار تن بار شامل زغالسنگ ، جو ، روغن خوراکی و … توسط ناوگان ریلی شمال ، جابجا شود