زباله دانی به وسعت یک جنگل

ایرنا – ساری – دهستان « اندارگلی » در میانه جنگل شیرگاه قرار گرفته است.

جایی که به گواه دوستداران محیط زیست حال و روز وخیم‌تری نسبت به دیگر نقاط پهناور جنگل کناره‌ای هیرکانی دارد.

تخلیه زباله شهر شیرگاه تنها یکی از موارد تعرض به این جنگل‌ و زیستگاه مهم زمین است که سال ها از دپوی زباله در این منطقه توسط شهرداری این شهر می گذرد و هر روز بر دامنه این دشت وسیع زباله می افزاید.