زندگی روستایی زیر سایه کرونا در چهاردانگه ساری روستای سرخ ولیک