زنگ سپاس از معلمان در مدارس ناحیه ۲ شهرستان ساری با حضور مدیرکل انتخاباتی استانداری و جمعی از مسولین آموزش وپرورش برگزارشد.