زیباسازی مدارس شهر پل سفید با هنرنمایی دو بانوی نقاش

عکاس(حوا احمدی) خبرگزاری مهر

 

با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید دو بانوی هنرمند با کشیدن نقاشی اقدام به زیباسازی مدارس پل سفید کردند تا فضایی مناسب برای دانش آموزان ایجاد کنند.