زیبایی‌های زندگی در مازندران

۱۴ آبان ، روز مازندران نام دارد. این عنوان از سال ۸۸ انتخاب و بعدها هم تبدیل به هفته مازندران شد.

در هفته مازندران برنامه‌های مختلفی در استان برگزار می‌شود تا از این طریق فرهنگ ، آداب و رسوم و داشته‌های مازندران معرفی شود.