طی چندین سال و بواسطه پسرفت آب دریای گلوگاه یا همان تالاب میانکاله، ساحل گلوگاه آن جذابیت سابق خود را از دست داده و به حال خود رها شده است.
ساحل دریای گلوگاه روزگاری از زیباترین و پر رونق‌ جاذبه‌های گردشگری به شمار می‌آمد اما چند سالی می‌شود که بواسطه پسرفت آب جذابیت سابق خود را از دست داده و به حال خود رها شده است.

اگر این پسروی ادامه پیدا کند، صدمات جبران‌ناپذیری برای شبه‌جزیره «میانکاله» در پی خواهد داشت.