441246_549 441247_482 441248_756 441249_986 441250_235 441251_742 441252_868 441253_970 441254_647 441255_624 441256_119 441257_543 441258_119 441259_476 441261_304 441262_760 441263_154 441264_914 441265_925 441267_197 441268_288 441269_707 441270_597 441271_292 441272_197 441273_848 441274_436 441275_964 441276_357

ساری مرکز استان مازندران در شمال ایران، بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر استان مازندران است. به مردم اهل ساری، سارَوی گفته می‌شود. همچنین ساری با بیش از ۶۰۰۰ سال قدمت بعد از آمل، قدیمی‌ترین شهر شمال ایران می‌باشد. به ساری شهر بهار نارنج نیز گفنه میشود.