ساری گردی در منطقه تاریخی آب انبار نو (ساری2022)

عکاس (هدا کاشی پور) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

تور ساری گردی نیم روزی از دور میدان ساعت ساری به طرف خیابان انقلاب و چهارراه برق موزه کلبادی و اب انبار نو برگزار شد