زیبایی های فصل بهار شهرستان ساری

از میدان امام خمینی(ره) ساری تا عمارت شهرداری مرکز استان در فصل بهار (ساری گردی -03)

لازم به ذکر است عملیات بازپیرایی اِلمان میدان امام خمینی (ره) به همت شهرداری ساری و با مشارکت سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری انجام شد و در نخستین روزهای سال جاری به بهره برداری رسید.