محله آب انبار نو ساري در بافت تاريخي شهر

محله آب انبار نو ساري در محدوده خيابان 18 دي، قارن، فرهنگ و خيابان انقلاب واقع است. بافت تاريخي محله آب انبار نو ساري با گستره حدود 2 كيلومتر مربع 19 بناي تاريخي را در خود جاي داده است.

قديمي‌ترين ساختمان‌هاي تاريخي موجود در محله آب انبار نو بيش از 300 سال قدمت دارد و ديرينگي بقيه ساختمان‌ها نيز بيش از 100 سال برآورد مي‌شود.

خانه كلبادي، فاضلي، صادقيان، ميرگتي، ناظري، تكيه آب انبار نو، مصطفي خان، حاجي آباد، حمام وزيري و آب انبار نو از بناهاي تاريخي اين محله است.