گوهر تپه بهشهر با وسعتی حدود ۵۰ هکتار در دو‌کیلومتری شمال غربی شهر رستمکلا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین محوطه‌های آغاز شهرنشینی در حاشیه دریای مازندران شناخته می‌شود.