DSCF9733 copy DSCF9734 copy DSCF9738 copy DSCF9741 copy DSCF9742 copy DSCF9743 copy DSCF9745 copy DSCF9747 copy DSCF9748 copy DSCF9749 copy DSCF9751 copy DSCF9752 copy DSCF9756 copy DSCF9757 copy DSCF9758 copy DSCF9760 copy DSCF9763 copy DSCF9766 copy DSCF9769 copy DSCF9771 copy DSCF9774 copy DSCF9775 copy DSCF9776 copy DSCF9777 copy DSCF9779 copy DSCF9783 copy DSCF9784 copy DSCF9785 copy DSCF9787 copy DSCF9790 copy DSCF9793 copy DSCF9799 copy DSCF9730 copy DSCF9804 copy DSCF9806 copy DSCF9807 copy DSCF9808 copy DSCF9809 copy DSCF9810 copy DSCF9811 copy DSCF9814 copy DSCF9818 copy DSCF9819 copy DSCF9731 copy2c9b88d0-85a4-4b66-a538-c5fe95a52fc7 05de436e-6c9f-485f-bc96-213f5208fa58 6aad31cc-3628-411a-bad3-6d2eacae40ba 6f1e1656-8001-4d60-b640-1f630d554b3d 8cea4110-2614-4d90-963a-47b86c3dacc2 7016b6fb-3ded-4612-88bb-fc021b84bc75

 

حضور حجت الاسلام علیزاده مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران ، عباسپورمعاون توسعه و مدیریت پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش مازندران ، قادری فرماندر شهرستان میاندورود و احمدی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و تنی چند از اصحاب رسانه در ستاد تسهیلات سفر استان مازندران