سخنراني دکتر عالیه زمانی کیاسری در مسجد جامع فرح آباد و مسجد روستای کردخیل قائمشهر همچنین حضور در ستاد بانوان بلوار کشاورز و ستاد جوانان خیابان فرهنگ ساری از برنامه ها و فعالیت های روز ششم تبلیغات رسمی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی بود.