عشق به سفالگری در کلاگرمحله (گزارشی به‌مناسبت روز صنایع دستی)

در گذشته نه چندان دور ، قدره (کاسه آش) ، گومبکا (ظرف مخصوص نگهداری نیشکر)، دوشون (ظرف مخصوص تولید کره) ، گل لوه (ظرف مخصوص درست کردن ماست) و نمک شور (ظرف مخصوص نگهداری نمک) از جمله ظروف سفالی مازندران بودند که مشتریان خوبی هم داشتند. «رمضانعلی چینی ساز» سفالگری که پنج نسل از خاندانش و به مدت ۴۰۰ سال در این حرفه مشغول به کار هستند را می توان آخرین بازمانده این هنر در مازندران دانست که در منطقه کلاگرمحله جویبار زندگی می کند.