سمینار یک روزه با عنوان رونق تولید برنج در حوزه کشاورزی با تجاری سازی و کشت طارم روشن سالن آنفی تئاتر دانشگاه کشاورزی ساری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، سمینار رونق تولید برنج در حوزه کشاورزی با تجاری سازی و کشت طارم روشن به همت پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری با حضور کشاورزان پیشرو و محققان حوزه برنج در آمفی تئاتر شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد.

در این سمینار دکتر قربانعلی نعمت زاده رئیس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان با بیان اینکه ۳۴ سال برای تولید رقم برنج طارم روشن وقت صرف شده است، گفت: این رقم و رقم های مشابه، ایران را از نظر واردات برنج بی نیاز می کند.

رئیس پژوهشکده زیست فناوری طبرستان با اشاره به اینکه رقم روشن می تواند در خودکفایی برنج در کشور موثر باشد اظهار داشت: زیرا این رقم با دانش فنی و استفاده از انرژی هسته ای تولید و با نام روشن، ثبت تجاری و تحقیقاتی شده است.

رئیس پژهشکده زیست فناوری دانشگاه اظهار داشت: رقم برنج طارم روشن، ایران را در تولید برنج خودکفا و از واردات آن بی‌نیاز می‌کند.

دکترنعمت زاده با بیان اینکه رقم شهریار نیز به زودی رونمایی می شود افزود: رقم شهریار از نظر عملکرد یک تن نسبت به رقم روشن برتری دارد ولی عطر رقم روشن را ندارد و رقم شهریار تابستان آینده با حضور خانواده شهید شهریاری رونمایی می شود.

وی ایجاد تنوع و انتخاب رقم های برتر و تثبیت آن در فرایند تولید را امری مهم دانست و گفت: ایجاد تنوع از طریق پرتوی صورت می گیرد.

وی با تاکید براینکه مسیر تراریخته با مسیر اصلاح بسیار متفاوت است و ارتباطی با هم ندارند، گفت: اساسا محققان تکلیفشان این است که به نیازهای عمومی جامعه پاسخ دهند.

وی با اظهار اینکه سالانه یک میلیون تن برنج وارد کشور می شود، عنوان داشت: اگر این میزان برنج به هر دلیلی وارد نشود با مسائلی مواجه خواهیم شد لذا از این‌رو تولید رقم های جدید برای خودکفایی لازم است.