در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی ؛کارکنان دستگاه های اجرایی با هدف کاهش مصرف سوخت رکاب زدند.

سه شنبه های بدون خودرو با محوریت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چالوس و مشارکت فرمانداری ودستگاه های اجرایی برگزار شد.

تورج امانی مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چالوس ضمن تشکر از دستگاه های اجرایی چالوس گفت: تامین و توزیع سوخت مورد نیاز غرب استان مازندران یکی از ماموریت های کلان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی محسوب می‌شود اما در کنار این مهم فرهنگ سازی کاهش مصرف سوخت هم به عنوان یکی از مسئولیت‌های اجتماعی مورد اهمیت و توجه جدی قرار دارد که امروز با محوریت شرکت ملی پخش و با مشارکت ویژه فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان سه شنبه های بدون خودرو و با استفاده از دو چرخه عملیاتی شد

امانی با اشاره به برگزاری طرح سه شنبه های بدون خودرو خاطرنشان کرد :
آمارها نشان می دهند اگر مردم عزیز در فرهنگ سازی کاهش مصرف سوخت و استفاده از سوخت پاک سی ان جی از خودروهای عمومی استفاده کنند و حتی از دوچرخه جهت انجام امور درون شهری خود بهره ببرند قطعاً شاهد تداوم سلامتی و کاهش مصرف سوخت خواهیم بود .

زندی فرماندار چالوس با حضور در این طرح گفت :
پرهیز از سفرهای غیرضروری درون و شهری توسط خودرو از سوی شهروندان یکی از موارد مهمی است که می تواند نقش اساسی در کاهش مصرف سوخت و فرآورده های نفتی داشته باشد
فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف صحیح سوخت توسط مردم را از مسائل ضروری ذکر کرده است .

زندی ضمن تقدیر و تشکر از اجرای این طرح توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس در غرب مازندران افزود :
با اجرای این برنامه میتوان نقش به سزایی در کاهش مصرف سوخت داشته که باید توسط تمامی دستگاههای اجرایی این موضوع مهم نهادینه و فرهنگ سازی شود.

در پایان تابلو ترنم حضور ویژه طرح سه شنبه های بدون خودرو توسط مسئولین و حاضرین امضا و مقرر شد در محل ساختمان فرمانداری چالوس نصب و این طرح با تشکیل کمیته اجرایی در فرمانداری چالوس تداوم داشته باشد.