سومین دوره مسابقات کراس فیت استان مازندرانبا حضور روهام ابوطالبی- رئیس هیات ورزش های همگانی مازندران و احمد عطاریه -سرپرست سازمان فرهنگی ؛ اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری در باشگاه منتظری ساری برگزار شد.