سومین روز از سی و یکمین جشنواره تئاتر مازندران با اجرای نمایش های مختلف در ساری برگزار شد

در سومین روز سی و یکمین جشنواره تئاتر استان مازندران ،نمایش های ”خواب در فنجان خالی” و “تنت تازیانه ایست که زلفش را در باد بی زمان رها کرده است” در سالن سلمان هراتی ساری ”انتخاب ” در سالن بلک باکس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و “پانَما” در سالن حوزه هنری به نمایش درآمدند.

سی و یکمین جشنواره تئاتر مازندران تا ۲۳ آبان ماه به مدت چهار روز با حضور۱۲ گروه نمایشی ازسراسراستان درآمفی تئاترشهید باغبانی حوزه هنری ساری، بلک باکس و سالن آمفی تئاتر سلمان هراتی مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران درساری به اجرا در می آید.