روز سوم بازیهای والیبال ساحلی ـ تور جهانی تک ستاره  با حضور دکتر ضیایی رییس فدراسیون والیبال و ومیلاد تقوی رئیس هیات والیبال استان مازندران در بابلسر پیگیری شد.