photo_2016-10-21_18-05-12 photo_2016-10-21_18-05-14 photo_2016-10-21_18-05-18 photo_2016-10-21_18-05-20 photo_2016-10-21_18-05-23 photo_2016-10-21_18-05-26 photo_2016-10-21_18-05-30 photo_2016-10-21_18-05-35 photo_2016-10-21_18-05-40 photo_2016-10-21_18-05-44 photo_2016-10-21_18-05-50 photo_2016-10-21_18-05-52 photo_2016-10-21_18-05-54 photo_2016-10-21_18-06-26photo_2016-10-21_18-06-02 photo_2016-10-21_18-06-16 photo_2016-10-21_18-06-28 photo_2016-10-21_18-06-30 photo_2016-10-21_18-06-45 photo_2016-10-21_18-06-47 photo_2016-10-21_18-06-49 photo_2016-10-21_18-06-54 photo_2016-10-21_18-06-59 photo_2016-10-21_18-07-00 photo_2016-10-21_18-07-10 photo_2016-10-21_18-07-12 photo_2016-10-21_18-07-14 photo_2016-10-21_18-07-20 photo_2016-10-21_18-07-24 photo_2016-10-21_18-07-26 photo_2016-10-21_18-07-30 photo_2016-10-21_18-07-32 photo_2016-10-21_18-07-48 photo_2016-10-21_18-07-51 photo_2016-10-21_18-07-53 photo_2016-10-21_18-07-55 photo_2016-10-21_18-08-03 photo_2016-10-21_18-08-09 photo_2016-10-21_18-08-12

سومین سالگرد در گذشت میرصالح صالحی نیا، رئیس فقید اصناف ساری با حضور مسئولان شهری و استانی، جامعه بزرگ اصناف و بازاریان و اقشار مردم بر سر مزار آنمرحوم  برگزار شد.

گفتنی است زنده یاد میرصالح صالحی‌نیا بیش از 40 سال در شهر ساری و در جایگاه‌های مختلف منشا خدمات شایسته و قابل توجه ای بوده است که از آن جمله  16 سال عضو و نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری، ریاست اتاق اصناف و اتحادیه لوازم ساختمانی و بهداشتی و نماینده استان مازندران در شورای اصناف کشور دیده می شود.

شایان ذکر است مرحوم زنده یاد صالحی‌نیا، در روز یکشنبه‌ 21 مهر ماه سال 1392 دارفانی را وداع گفت.