سومین مرحله مسابقات قهرمانی دوچرخه‌سواری مازندران

سومین مرحله مسابقات قهرمانی دوچرخه‌سواری استان مازندران در بابلسر با قهرمانی مرتضی رضوانی از متل قو، نایب قهرمانی ناصر موسوی از بابلسر و مقام سومی سینا زمردیان از بابل برگزار شد،