مجلس سوگواری شهادت غریبانه امام موسی بن جعفر(ع) در بیت علامه عالیقدر نظری خادم الشریعه برگزار گردید.