روز طبیعت در جنگل های مازندران

عکاس( مهدی محبی پور) خبرگزاری میزان
با وجود درخواست مکرر وزارت بهداشت و مسئولین از مردم برای پرهیز از دورهمی‌های سیزده بدری در طبیعت، پارک‌ها و مکان‌های عمومی، اما عده‌ای بی توجه به هشدار‌ها و محدودیت‌ها، با حضور در جنگل‌های مازندران، جان خود و دیگران را به خطر انداختند.