سیل در بخش کجور نوشهر

عکاس (غلامرضا شمس ناتری) خبرگزاری فارس مازندران

 

بارندگی رگباری روزهای گذشته در مرداد ماه سبب جاری شدن سیل در روستای “آَنگاس”بخش کجور شهرستان نوشهر شد و موجب شد دامداری واقع در حاشیه بستر خشک رود به زیر حجم عظیمی از گل و لای فرو رود در این سیل مهیب به برخی از باغات و مزارع نیز خسارت وارد شد و حدود ۸۰۰ راس دام سبک نیز تلف شد.

این سیل، آبگرفتگی روستاهای “انگیل ” ، “بین ” “برکن ” ، “میان ده ” ، “سریوده ” ، “کوشکک ” را درنیز پی داشت.

بخش تاریخی و کوهستانی کجور در فاصله حدود ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی نوشهر دارای ۶۵ نقطه روستایی و ۲ نقطه شهری دارد . در زمان تهیه این گزارش هنوز هیچ ادوات سنگین راهداری به منطقه ارسال نشد.