شاه رضا بازار جویبار

عکاسان (مهدی محبی پور) خبرگزاری میزان و (محمد سلطانی) خبرگزاری فارس

 

هرساله با فرا رسیدن عید فطر ،شاه رضا بازار یکی از معروف ترین بازار های منطقه لاریم شهرستان جویبار بوده که تمامی مردم و قصابی ها و کبابی های منطقه به آنجا رفته و بازار و یا ب نوعی فستیوال برگزار میشد که نزدیک ۵۰ سال این بازار قدمت دارد و در روستای شاه رضا در محوطه آستانه متبرکه برگزار میشد.

با شیوع ویروس کرونا برگزاری این بازار سنتی و قدیمی پس از ۵۰سال متوقف شد .

در این بازار بیش از ۱۰۰ قصاب و کبابی هرساله از ۲۰ روستای اطراف در این مجموعه حضور داشتند که به گفته ریش سفیدای این بازار هر قصاب بیش از ۲۰ گوسفند و ۱۰ گاو میش به عرصه فروش گذاشته میشد .این بازار و فستیوال هر ساله با حضور ۳ هزار نفری مردم منطقه برگزار میشد