شب های پرشور انتخاباتی ساری در خیابان فرهنگ

سومین شب تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی حوزه ساری و میاندورود (علی اصغر یوسف نژاد ، عالیه زمانی کیاسری و دیگر کاندیداها… )در ستادهای انتخاباتی خیابان فرهنگ ساری همچون روزهای های قبل با حضور پرشور جوانان و حامیان آنان شب های سرد زمستانی را گرم کرد.