شست‌وشوی دام در مناطق كوهستانی

“شورينگا” نام محلی مكانی است كه دامداران مناطق كوهستانی پس از سه ماه حضور دام در مراتع، دام‌های خود را به دل رود می‌سپارند تا غبار از تن‌شان بزدايند. دامداران برای شست‌وشوی دام‌های خود ابتدا پس از دوشيدن دام‌ها، جلوی رود را با سنگ و علوفه مسدود كرده تا بتوانند دام‌شان را در آب غوطه‌ور کرده تاپشم‌های گوسفندان شست‌وشو داده شود.
اين كار سخت و طاقت‌فرسا همه ساله در اواخر روزهای شهريور ماه كه موسم خداحافظی دامداران با مراتع است صورت می‌گيرد. دامداران با تميز شدن پشم‌های گوسفندان، در روزهای آتی مشغول پشم چینی گوسفندان می شوند.