شعبه دوم موزه مردم شناسی رامسر در دو طبقه به مساحت 300 متر مربع در دهکده ساحلی این شهر قرار دارد و با داشتن غرفه‌های زیورآلات زنان ، سفالینه‌های قدیمی ، وسایل دامداری ، بافندگی ، ظروف مسی  ، ابزارهای چوبی و …  تابستان امسال پذیرای مسافران و گردشگران این منطقه بود.