شهر پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه واقع در استانمازندران است. پل سفید همچنین نام پلی در داخل این شهر است. شهر پل سفید از جنوب به روستای ورسک و از شمال به شهر زیرآب راه دارد .
جاده تهران-فیروزکوه-ساری و راه‌آهن مازندران از این شهر می‌گذرد.
ایستگاه راه آهن پل سفید مهمترین ایستگاه تعمیرات دیزل راه آهن شمال و دارای سینی دوار است.
ناصرالدین شاه قاجار که در سفر به مازندران در سال ۱۸۶۵میلادی از پل‌سفید عبور کرده بود، از آن به عنوان یکی از منازل جادۀ شاه‌عباسی یاد می‌کند.
بنابر مشاهدات وی پل قدیمی پل سفید «سه، چهار دهانه» داشته است. اگر گفته ناصرالدین شاه را موثق بدانیم ، این پل می‌بایست پس از این تاریخ مرمت شده باشد ، زیرا رابینو که در حدود سال ۱۹۰۹میلادی میلادی پل را دیده، آن را با دو دهانه وصف کرده است .
افضل‌الملک ، از مورخان دورۀ قاجار در شرح سفر خود به مازندران در ۱۳۳۱قمری ، از پل سفید و قهوه‌خانه‌ای در کنار آن یاد کرده است.