جلسه شورای اداری بهزیستی مازندران باحضور معاون وزیر رفاه در ساری

عکاس(زینب ذبیحی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

جلسه شورای اداری بهزیستی مازندران با حضور علی محمد قادری، معاون وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی کشور ، علیرضا آنجلاسی مشاور و مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور، دکتر فرزاد گوهردهی مدیرکل بهزیستی مازندران، اعضای شورای اداری و کارشناس مسوولان در ساری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان مازندران؛ علی محمد قادری ، معاون وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: هدف و نگاه غیر رسمی و نشست صمیمانه با همکاران در سطوح کارشناسی در ۷۰ روز گذشته این بوده که به استان های متعدد سفر و موضوعات را در مناطق مختلف پیگیری کنیم.

وی هدف اخذ پیشنهادات از کارشناسان و مسوولان استانی را تدوین ساختار حرفه ای دانست و افزود : هدف ما این است که با استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسی افراد متخصص سازمان به سمت بهره وری حرکت کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه نگاه ما در سازمان براساس اعتقاد قلبی می باشد، ادامه داد: همکاران ما در سازمان بهزیستی متفاوت تر و خاص تر از سازمان های دیگر برنامه شغلی خود را  پیش می برند چرا که در کنار خدمت واژه ای به نام عشق را سرلوحه کار خود قرار دادند و باید قدر آن را بدانیم.

علی محمد قادری با تاکید بر اینکه هیچ چیزی ارزشمندتر و مقدس تر از خدمت به جامعه هدف بهزیستی نیست ، گفت: اگر کار برای این فرشتگان عادی شود باید در وجود خود واکاوی کنیم.

وی بر خلاقیت ، استفاده از ظرفیت ها و مولدکردن سرمایه ها تاکید کرد و افزود : در قانون حمایت از افراد دارای معلولیت به وظایف همه سازمان ها اشاره شده است که باید همه دستگاه ها به وظایف خود به درستی عمل کنند و سازمان نیز در این حوزه مطالبه گر باشد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه ایده باید قابلیت تبدیل به طرح شدن را داشته باشد ، ادامه داد : برای اجرای طرح ها باید برنامه ریزی و کارهای کارشناسی صورت بگیرد تا بتوان آن را اجرایی کرد.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه مشارکت های ما باید پروژه محور باشد ، گفت : باید روش مشارکت های مردمی تغییر کند و ارتباط با مردم در این حوزه افزایش یابد.

وی با بیان اینکه هدف ما در سازمان تربیت افراد متخصص است ، افزود : فرصت ما محدود است و باید از فرصت های خود حداکثر استفاده را برای تخصصی ، امدادی ، حمایتی و بهره ور کردن سازمان استفاده کنیم.

نشست صمیمانه رئیس سازمان بهزیستی کشور با کانون ها و مدیران عامل انجمن های افراد دارای معلولیت  

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان مازندران ،نشست صمیمانه علی محمد قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با کانون ها و مدیرعامل انجمن های افراد دارای معلولیت برگزار شد.  شایان ذکر است معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست صمیمی به گفتگو با جامعه هدف بهزیستی پرداخته و به چالش ها و مشکلات کانون ها و مدیران عامل انجمن های افراد دارای معلولیت گوش فرا داد و جهت رفع این مشکلات دستورات لازم را صادر کرد.