“شکرالله قمی‌اویلی” جستجوگر پيكر شهدا از چالوس

عکاس(غلامرضا شمس ناتری) خبرگزاری فارس مازندران

 

کوله سبزش را بسته بود تا ‌بار ديگر راهی جنوب غرب کشور و “زرباطیه” عراق شود! در گرمای تفتیده خوزستان و عراق در میان بادهای گرمی که صورت را می‌سوزاند.

از سال ۵٩ تاکنون مانوس با جبهه و جنگ بود و مدتی است برای تحقیق و تفحص از شهدا مسیر جنوب غرب و زرباطیه عراق را می گیرد تا بلکه مادری یا همسری را پس از سالها چشم انتظاری برهاند.

آقای شکرالله قمی‌اویلی اهل چالوس همچنان خود را فرزند جنگ میداند و ارزویش پیوستن به همرزمان شهیدش است.

گوشه‌ای از خانه او بوی باروت و فشنگ می‌دهد که یادگاری از جنگ است.

مین‌های ضدنفر و ضد تانگ خنثی شده تا فشنگ‌هایی که برایش چون یادگاری ارزشمند باقی ماند.

او با هزینه شخصی خود راه شمال تا جنوب غرب را می‌پیماید تا عشق خود را به ان روزها ثابت کند.

او می‌گوید در مناطق مین‌گذاری شده که احتمال حضور شهدا می‌رود ابتدا باید منطقه را از مین پاکسازی کنیم و سپس بیل مکانیکی آرام خاک را می‌خرامد تا اثری از شهدای مفقودی از دل خاک بیرون آید.

او تنها فردی است كه از غرب مازندران مشتاقانه برای رسيدن به جنوب بی‌تاب می‌كند تا زمان رفتن فرا رسد.

او در آخرین ماموریت خود در زرباطیه عراق براثر برخورد بیل مکانیکی با یک مین خنثی نشده از ناحیه پای راست ترکش می‌خورد و پس از بهبودی یاران شهیدش را تنها نمی‌گذارد و بار دیگر راهش را ادامه می دهد…