سمفونی شکوفه‌ها در روستای دارابکلا میاندورود

بهار با دامنی از شکوفه از راه رسید. سمفونی شکوفه‌های رنگارنگ در هر سو که می‌نگری تو را با خود همنوا می‌کند.
بهار زیبا و فریبا از راه رسید. فصلی که تجلی حیات است و قیامت. شکوفه‌های زیبا و رنگارنگ آن ترکیب زیبایی را پدید می‌آورند. سمفونی رنگ‌ها همچون موسیقی دل‌انگیز تو را مجذوب خود می‌کند.

هر سو که می‌نگری اثری از بهار است و رنگ‌آمیزی بی‌نظیری که تنها آفریدگاری بی‌همتا آن را به چنین شهلایی خلق کرده است.

فصل‌های سال هر کدام تابلوهایی ماندگار از نقاش چیره‌دست طبیعت هستند، نقاشی که بهار را چنان ترسیم می‌کند که هرگز نتوانی رنگ‌هایش را با رنگ و روی تابستان دل‌انگیز قیاس کنی، و نه رنگ‌آمیزی پاییز خاطره‌انگیزش را با زمستان رویایی.