با آغاز فصل بهار شکوفه های درختان دودانگه ی ساری جلوه ای از زیبایی های طبیعت مازندران را نمایان کرده است.