شکوفه های گیلاس در آمل

منظره ای زیبا و دل نشین که چشم هر بیننده ای را خیره میکند.