رگبار باران و رعدوبرق در نیمه دوم خردادماه از عصر روز چهارشنبه در آسمان مازندران آغاز شد که «صاعقه» در آسمان ساری بیشتر از هر چیز دیگری خودنمایی کرده است.

تک عکس: مهدی محبی پور- میزان