مازندران به واسطه اقلیم خاصی که دارد، شاهد بهاری زیبا و دل انگیز شده و نوید بخش سالی پربار برای کشاورزان و باغداران منطقه شده است.

باغ های سیاه‌ریشه با درختانی نظیر هلو و شلیل با شکوفه‌های صورتی در منطقه شرق مازندران در کنار مزارع سرسبز گندم، جو و مزارع کلزا جلوه خاصی به طبیعت مازندران بخشیده است.