صندوق سیار حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت

مردم مناطق محروم روستایی کجور همپای دیگر مردمان ایران زمین با حضور در پای صندوق رای در حق تعیین سرنوشت خود شرکت کردند. صندوق‌های سیار با حضور در روستاهای انگاس، کنگر، خاچک و دیگر مناطق روستایی کجور آرای مردمان این بخش را جمع آوری کردند. حوزه‌های انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس یک کرسی دارد.