ماهی‌گیران فریدونکناری در آغازین روزهای سرد فصل زمستان همچنان مشغول به کار صیادی در شرکت‌های تعاونی پره هستند.