صید ماهی به روش پره در بابلسر

استان مازندران در کنار بزرگترین دریاچه جهان یعنی دریای خزر واقع شده است. دریای خزر با ۱۱۴ گونه و ۱۴ نژاد از انواع ماهیان ارزشمند نقش ارزنده‌ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور داشته است.
فعالیت‌های ماهیگیری به طور رسمی در دریای خزر در زمان فتحعلی شاه شروع شد، در این دوره تا سال ۱۳۳۱ امتیاز بهره برداری از منابع آبزی دریای خزر در سواحل ایران در اختیار افراد متعدد خارجی قرار گرفته است. شیلات شمال قبل از سال ۱۳۳۱ تحت عنوان شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی سابق اداره می‌شد که بعد از سال مزبور شیلات بصورت ملی اعلام شد و در قالب تشکیلاتی تحت عنوان اداره کل شیلات شمال با مرکزیت آن در بندر انزلی و مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره در تهران مستقر بودند اداره شد.

در آن زمان شیلات وابسته به وزارت دارایی بود و بعدا به وزارت منابع طبیعی و سپس به وزارت کشاورزی انتقال یافت و از پنجم مهر ماه سال ۱۳۶۶ به امر امام خمینی(ره) به جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) الحاق گردید. و در حال حاظر بمنظور کاهش تصدی‌گری دولت و نقش حاکمیتی دولت  در سطح شیلات با تصویب مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۸۴  شرکت سهامی شیلات ایران به سازمان شیلات ایران تغییر کرد. صیادی در کنار کشاورزی یکی از شغل‌های اصلی مردم مازندران است و بسیاری از مردم این استان از این راه امرار معاش می‌کنند، شیلات ایران هر ساله فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر در استان‌های شمالی را با بررسی شرایط مختلف از جمله میزان ذخایر ماهیان، تحولات آب و هوایی و معیارهایی از این دست تعیین می‌کند، در سال ۹۹ اداره شیلات کشور دو تاریخ را برای شروع فصل صید تورهای پره استان مشخص کرد که پانزدهم و بیستم مهر ماه است.

عمده ماهیان استخوانی  صید شده توسط صیادان تورهای پره شامل ماهی سفید، کپوروکفال است و به بازار ماهی عرضه می‌شود، پنجاه و چهار شرکت تعاونی صیادی پره با چهار هزار و دویست ماهیگیر زیر نظر شیلات مشغول به فعالیت هستند.