ماهیگیران فریدونکناری با تلاش مثال‌زدنی دل به دریا می‌زنند تا با صید ماهی کمی از دغدغه‌های معیشتی خود را برطرف کنند.