صید کیلکا

۴۰۰صیاد مازندرانی با ۴۴فروند شناور در دو بندر صیادی بابلسر و بندر امیرآباد مشغول صید کیلکا هستند.

 کریم زاده  معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات مازندران گفت: از یکم خرداد تا کنون ۱۱هزار تُن ماهی کیلکا به ارزش ۶۶میلیارد تومان در آب‌های استان صید شده است.

سرانه صید هر شناور ۲۵۲تُن است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۰درصد کاهش داشته است.