زيبايی‌های طبيعت كندوان

عکاس(غلامرضا شمس ناتری) خبرگزاری فارس مازندران

 

با آب شدن تدريجی برف در ارتفاعات و سبز شدن مراتع زيبایی‌های طبيعت با رويش گلها و علوفه های سرسبز رخ می‌كند.

طبيعت جاده كندوان در استان مازندران و همجواری اين استان با استان البرز مملو از زيبایی هایی كه در اردیبهشت ماه جلوه خاصی به طبيعت منطقه بخشيده است .

ارتفاع اين منطقه حدود سه هزار متر از سطح دريا است.