ff ff (1) ff (2) ff (3) ff (4) ff (5) ff (6) ff (7) ff (8) ff (9) ff (10)

n00210602-r-b-000 n00210602-r-b-002 n00210602-r-b-003 n00210602-r-b-008 n00210602-r-b-009 n00210602-r-b-017

zz zz (1) zz (2) zz (3) zz (4)

تیم کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان محمودآباد مسیر رودخانه لار را پیمودند.

در این برنامه که به سرپرستی حجت رحیمی رییس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی و مسئولیت فنی مصطفی زروک انجام گرفت، ۴۲ نفر از طبیعت دوستان و همنوردان محمودآباد حضور داشتند.

یکی از ویژگی‌های این منطقه، این رود خروشان است که دارای طبیعت بکر و دوگانه‌ای است که در طول مسیر با تنگه‌های تاریک و سنگی و در بعضی مکان‌ها پوشیده از درخت و چمن است.